Det er nu muligt for medarbejdere at få adgang til at redigere deres egne medarbejderinfo direkte på Myfone.dk.

På den måde kan medarbejderen f.eks. selv opdatere sine kompetencer, interesser, eksterne kontaktnumre eller lignende, så det ikke behøver blive gjort fra centralt hold.

Medarbejderen kan på Myfone.dk redigere infoen under Indstillinger > Brugeroplysninger > Medarbejderinfo > Rediger.

Giv adgang i PBXadmin

I PBXadmin kan man selv bestemme, hvilke felter, der skal være redigerbare for medarbejderne:

1. Under Indstillinger vælger du Medarbejderinfo.
2. Ud for det felt, der skal gøres redigerbart, klikker du på den lille blyant.
3. Sæt et flueben i tjekboksen ud for Redigerbart for medarbejderen.
4. Afslut ved at trykke Gem og gentag trinene ovenfor, hvis du vil gøre flere felter redigerbare.

Hvis en medarbejder ikke har adgang til at kunne redigere infoen, vil muligheden ikke fremgå på Myfone.dk.

Om Flexfone

Med Flexfones I mulighed for at binde Jeres medarbejdere sammen på tværs af lokationer, hjemme, på messer, forretningsrejser både ind- og udenlands.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for relevante nyheder og tilbud.

Tak for din tilmelding!

Share This