Funktioner

Flexfone erhvervstelefoni til din virksomhed

Innovativ og brugervenlig app.

Her kan I og jeres medarbejdere styre egne telefoner, og bestemme hvordan deres telefoner skal ringe.  I kan samtidigt koble den op med jeres Exchange kalendre og derved give hinanden overblik over hvornår I er til at træffe.

Ring med Myfone.dk

På Myfone.dk har du mulighed for at foretage og modtage kald.
Du indtaster blot et navn eller nummer på den person, du vil ringe op, hvorefter Myfone automatisk søger efter kontakten. Du trykker dernæst på det grønne telefonrør eller ”Enter” for at ringe op.
Når opkaldet er i gang, har du alle de velkendte funktioner til rådighed, såsom direkte og overvåget omstilling, slå på lydløs og tilføjelse af person til samtale.
Første gang du vil ringe ud med Myfone, skal du først aktivere funktionen. Tryk på tandhjulet i nederste venstre hjørne, og følg dernæst instrukserne på skærmen.

Microsoft Teams

Som en del af Flexfone får I telefoniintegration til Microsoft Teams, så du og dine kolleger kan håndtere al jeres telefoni direkte i Teams.

Flexfones integration til Teams sørger for, at du kan lade alle dine opkald foregå i Teams-klienten. Med den indbyggede softphone, kan du let ringe og modtage opkald eller omstille et opkald til fx en kollega i Teams

For at få glæde af Teams integrationen skal I have en Office365 licens, og så er I klar til at få en helt ny oplevelse med Teams og Flexfone.

Exchange integration

Flexfone har udviklet en unik integration med Microsoft Exchange, så du og dine kolleger kan få koblet jeres Exchange-kalendere til jeres kommunikationsløsning fra Flexfone.

Det betyder bl.a., at I kan se hinandens kalenderaftaler for den pågældende dag på Myfone.dk og i Myfone app’en. Del din kalender med dine kollegaer

Myfone profilerne kan ligeledes skifte ud fra de aftaler, som du har i din Outlook-kalender, så du helt automatisk har den rette profil. Sidder du fx i et møde eller er på farten, vil din aktive profil matche din aktuelle status.

Storskæm

Med vores storskærmsløsning kan I se relevante informationer, fx antal ventende i kø, hvilke medarbejdere der er tilmeldt køérne, svartid, antal mistede opkald, længst i kø, medarbejdernes tilgængelighed og meget mere…

Med alle disse informationer har I de bedste betingelser for at allokere de rette ressourcer og derved optimere jeres kundehåndtering.

Opsætningen kan nemt ændres, så I altid har en skræddersyet visning, som passer til de enkelte afdelingers behov.

 

 Tastemenu

En tastemenu sparer Jeres kunder for tid, og Jeres medarbejdere undgår samtidig unødig håndtering af kald – der ikke var tiltænkt dem. I bestemmer selv, hvordan tastemenuen skal fungere, og I kan selv ændre den løbende.

Har I flere forskellige afdelinger, kan der laves en tastemenu, som dirigerer kunderne hen til præcis den afdeling, de måtte ønske.

Telefonkøer

Med telefonkøér kan I sikre, at det er de rigtige medarbejdere, som håndterer jeres kunder.

I bestemmer selv, hvor mange telefonkøér jeres virksomhed skal have, samt hvordan disse skal indstilles. Telefonkøér giver også virksomheden mulighed for, at kunder kan vente til musik – indtil en medarbejder er ledig.

I kan også vælge funktionen Ring mig op, så kunden slipper for at vente i køén og i stedet bliver ringet op – så snart en af jeres medarbejdere er ledig.

 

Velkomsthilsen

En velkomsthilsen kan give et personligt præg til jeres virksomhed.

En velkomsthilsen er det første jeres kunder møder, når de ringer til jer. Den kan med fordel kobles sammen med en tastemenu, så jeres kunder bliver dirigeret hen til en medarbejder, der kan løse opgaven.

I kan nemt opsætte jeres egen personlige velkomsthilsen, som I kan uploade til Flexfone-systemet eller blot indtale den direkte via en telefon, som er tilknyttet jeres løsning. Hvis I vil have en professionel stemme på jeres velkomsthilsen, tilbyder Flexfone professionel indspilning af speaks.

Visuel telefonsvarer

En visuel telefonsvarer er et smart redskab til administration af jeres daglige kommunikation. I kan oprette en unik telefonsvarer for både virksomheden og for hver enkelt medarbejder. Med den visuelle telefonsvarer

har I mulighed for at aflytte, spole, slette og få tilsendt beskederne direkte på mail. Den personlige telefonsvarer administreres nemt via jeres adgang til Myfone.dk, på jeres bordtelefoner eller direkte i Myfone app´en. I kan tilføje en telefonsvarer på en Åbningstid, hvis I fx har en salgslinje, hvor I gerne vil modtage forespørgsler efter lukketid.

Omstilling

Hos Flexfone kender vi værdien af hurtig og effektiv omstilling, så der ikke spildes dyrebar tid. Derfor har vi gjort det nemt at omstille et kald enten direkte eller overvåget. Med vores overvåget omstilling giver du dine kunder en god oplevelse, da du sikrer, at din kollega er forberedt. Du kan nemlig sætte din kollega ind i situationen – før kunden omstilles. Du kan lave en direkte omstilling for en endnu hurtigere kundebetjening eller blot tilføje din kollega til samtalen, så I i fællesskab kan hjælpe kunden. Det hele gøres via Myfone.dk, vores app til smartphones eller via din bordtelefon.

Variabelt kaldsflow

Med et variabelt kaldsflow får I mulighed for nemt at justere den måde, som alle
indgående kald dirigeres. Ved hjælp af én genvejstast på bordtelefonen kan I dreje alle kald i en anden retning end normalt. Forstil jer et sporskifte,hvor alle kaldene kører til højre, når modulet er aktivt og til venstre, når modulet er deaktiveret.
I kan også åbne jeres telefoner tidligere end jeres forudindstillet Åbningstid er sat til. Dermed kan jeres kunder komme igennem til jer, hvis I fx er mødt ind tidligere end normalt.

Åbningstider

Med funktionen Åbningstider kan I selv indstille, hvornår jeres telefoner skal være åbne. Det betyder, at jeres kunder altid får hjælp, når I har åbent og klar besked, hvis I har lukket. Eksempel (Inden for normal åbningstid) ”Velkommen til IT-Biksen. Du har nu følgende valgmuligheder”…

Eksempel (Uden for normal åbningstid)
”Du har ringet til IT-Biksen uden for vores normale åbningstid,
som er: mandag til torsdag fra 08:00 til 16:00 og fredag fra
08:00 til 14:00 samt lørdag fra 09:00 – 12:00. Ved hastesager
kan vores vagt kontaktes på +45 86 11 22 XX”.

Telefonmøder

I får to typer af telefonmøder, så I er sikret de bedste betingelser for optimalt samarbejde mellem kolleger og eksterne samarbejdspartnere. Den ene er en mødetelefon, som I kan oprette lige så mange af, som I har behov for. Disse mødetelefoner defineres med et navn og en firecifret pinkode, som bruges til at få adgang. Den anden er et AD HOC-telefonmøde, så man hurtigt kan starte et nyt telefonmøde via Myfone app’en.

Lydfiler

Flexfone tilbyder uanede muligheder med speaks til velkomsthilsener, åbningstider, tastemenuer, landekodestyring og forskellige typer af ventemusik.  Det betyder, at I kan få forskellige velkomsthilsener alt efter behov. Det kan være, at I vil have et feriespeak til sommerferien eller et salgsspeak, hvis I fx kører en salgskampagne op til jul. Vi samarbejder med professionelle speakere og kan bistå med lydfiler, som passer præcist til jeres behov.

Fax

Med vores online faxløsning er det slut med den traditionelle fysiske faxmaskine, som både er dyr og optager plads på kontoret. Indgående faxbeskeder modtages som PDF-filer via mail. Hvis I vil sende en fax som PDF, kan dette gøres direkte fra jeres mailsystem. Vores faxløsning er også billigere for jeres virksomhed, da I kun betaler en lav takst for afsendelse af faxbeskeder.

 

Medarbejderinfo

Det er muligt at tilføje ekstra informationer ved hver medarbejder i oversigten på Myfone.dk.
Det kan fx være informationer om, hvilken afdeling medarbejderne tilhører, hvilke kompetencer de besidder, hvilke ansvarsområder de har, eller hvem der er backup i ferieperioder o. lign. Hver medarbejder kan løbende ændre deres informationer, hvis der fx sker organisationsændringer eller andet.

Indtrækningsgrupper

Med indtrækningsgrupper kan du blive siddende på din plads og tage et kald, som ringer hos en kollega eller på nabokontoret.
Dermed ringer jeres kunder aldrig forgæves, hvis én af dine kollegaer er syg, i møde eller ikke tilstede. Med indtrækningsgrupper sikrer I jeres kunder en høj tilgængelighed og derved de bedste betingelser for en god kundeservice.

Landekodestyring

Har I kunder lokaliseret i forskellige lande, så kan Flexfones landekodestyring sikrer, at jeres internationale kunder mødes af en velkomsthilsen og en tastemenu, som bliver oplæst på kundens eget sprog. Modtager I et opkald fra et udenlandsk telefonnummer, så vil landekodestyringen registrere dette og dernæst aktivere et velkomstspeak og en tastemenu på det pågældende sprog.

Eksempel:

En spansk kunde ringer til jeres danske hovednummer. Dette registrerer landekodestyringen og aktiverer automatisk jeres spanske velkomsthilsen og tastemenu. Kunden taster 2 for kundeservice og kommer nu igennem til en spansktalende medarbejder.

Optag samtaler

Med Flexfone får I mulighed for at optage samtaler, der er foretaget af jeres medarbejdere. Alle samtaler er specificeret med samtaletidspunkt og en oversigt over lokalnumre på medarbejderne, som har deltaget i samtalerne.
Når I optager jeres samtaler, får I en lang række muligheder, da I kan analysere på jeres medarbejderes opkald.

Dette er især værdiskabende for virksomheder, som har salgs- og serviceafdelinger, hvor det kan være relevant at gennemgå tidligere samtaler med henblik på en løbende optimering af medarbejdernes håndtering af salg og kundeservice.

Statistik

Statistikmodulet giver en detaljeret oversigt over jeres virksomheds ind- og udgående kald. I statistikmodulet kan I bl.a. se statistik over jeres virksomheds telefonkøér, telefoner, lokalnumre og medarbejdere. I kan bl.a. se, hvor mange ind – og udgående opkald en medarbejder har håndteret. Statistikken er pakket ind i overskuelige diagrammer for et bedre overblik, og kan ligeledes laves som et Excel-udtræk eller som en PDF.

I kan bruge statistikmodulet til at analysere jeres daglige kommunikation og derved optimere jeres kundebetjening.

Automatisk Callback

Med automatisk callback aktiveret på en kø kan jeres kunder slippe for at hænge i telefonen og vente på, at det bliver deres tur. I stedet kan de blive ringet op af en medarbejder, så snart det er deres tur i køen.

Når det så er deres tur, får jeres medarbejdere et indgående kald. Her fortæller et speak, at det er et automatisk callback, hvorefter der automatisk ringes op til kunden.

Medarbejderne skal ikke gøre andet end at besvare et indgående kald, og kunderne får samtidig en god oplevelse.

”Ring mig op”

Med funktionen Ring mig op kan I give jeres ventende kunder en god oplevelse, da I ringer dem op – så snart I har tid.
De ventende kunder mødes af et speak, som fortæller om muligheden for at taste deres telefonnummer. Hvis de taster deres nummer, vil I efterfølgende få en melding om, at denne kunde gerne vil ringes op på det indtastede nummer.

Ring mig op kan også aktiveres uden for jeres normale åbningstid, så I den efterfølgende dag kan kontakte kunderne.

 

OG FLERE FUNKTIONER ER PÅ VEJ!

Vi er til for at hjælpe dig

Kontor

Baldersbækvej 2, 2 sal
Dk-2635 Ishøj

Åbningstid

Man-Fre: kl. 9:00 – 17:00
Lør-Søn: lukket

Kontakt os

70 26 77 30

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for relevante nyheder og tilbud.

Tak for din tilmelding!

Share This